AQI 11 12 10 12 13 12 11 26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค. 30 ก.ค. 31 ก.ค. 1 ส.ค. 0 25 50 100 200